Columns

De kracht van inkoop

Regelmatig ontvang ik een mailbericht van PIANOo (expertisecentrum Aanbesteden) over de actuele Nederlandse jurisprudentie in EU aanbestedingen. Dat is informatief en vanuit dat oogpunt nuttig maar wat kan een aanbestedende dienst nou echt met deze informatie? In mijn optiek is jurisprudentie een interpretatie van een voorzieningenrechter op basis van stukken die je verder niet kent. Dus hoe moet je nou als inkoper omgaan met de Nederlandse uitspraken in de dagelijkse aanbestedingspraktijk? Er zijn een aantal pijlers waar het aanbestedingsrecht op rust.

Inkoop: faciliteit of autoriteit?

Regelmatig kom ik een verschil van verwachting tegen tussen interne klanten en de inkopers. De klant vraagt zich af of de inkoopafdeling nou bedoeld is om hem te helpen zijn behoefte zo goed mogelijk in te vullen? Of, is de afdeling in het leven geroepen om hem in een keurslijf te dwingen waarbij zijn behoefte niet op de eerste plaats komt, maar de procedure(s)? De inkoper daarentegen denkt vaak dat de klant zich niet wil committeren aan gemaakte afspraken waardoor inkoop haar toegevoegde waarde voor de organisatie niet maximaal kan laten zien.

Een gartner summit in Londen, een verslag

Op 28 en 29 september 2011 werd in Londen voor het eerst in Europa de Gartner summit gegeven voor IT Financial, Procurement en Asset Management. Uit ongeveer 20 landen waren 250 geïnteresseerden naar Londen gekomen om onder leiding van 12 Gartner consultants een grote hoeveelheid presentaties op deze drie gebieden bij te wonen. Gartner gaat uit van zogenaamde ‘tracks’ en heb ik vooral de track voor inkoop gevolgd.

Is inkoop ook de licentiespecialist?

Virtualisatie is geen rocket science meer, Open Source als alternatief blijft gepromoot worden vanuit de overheid. Maar hoe zit het met de licentieverplichting richting Microsoft op machine waar die open source op draait? Citrix? Een prima remote oplossing in het kader van het ‘nieuwe werken’ maar hoe zit het nou licentietechnisch? Wat is de relatie tussen de aanwezige licentiestructuren en de veranderingen in ICT infrastructuur omgevingen door projecten? Met andere woorden: bijna elke organisatie heeft contracten met in ieder geval Microsoft, Oracle, HP en Citrix.

Meer met minder

De kabinetsformatie is rond. De nieuwe minsterploeg heeft bij de Koningin op het bordes gestaan en gaat nu aan de slag. VROM en Rijkswaterstaat heten nu samen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van EZ en LNV zijn samengevoegd. En zo lijkt het dat binnen alle geledingen van de overheid veranderingen plaatsvinden in de organisatiestructuren.

Specialiteit du chef

Inkoop is naar mijn mening een specialiteit binnen organisaties waarbij gedreven inkoopspecialisten tot het beste resultaat willen komen.

Waar ontleent een speciaalzaak zijn bestaansrecht aan? Opdrachtgevers komen er omdat ze weten dat ze daar bijzondere kennis of vaardigheden vinden waar ze naar op zoek zijn. Blijkbaar is men bereid te betalen voor deze kennis anders heeft ook een speciaalzaak geen bestaansrecht.

En datzelfde geldt voor inkoop.

Pagina's