Columns

Digitaal aanbesteden is geen verplicht nummer

Vorige week was ik uitgenodigd om in Sofia, Bulgarije, een presentatie te geven over het implementeren van e-procurement software. Aanwezig waren een flink aantal Bulgaarse inkopers uit alle geledingen van de overheid. Samen met twee Bulgaarse-, een Finse- en een Portugese collega, hebben we daar gesproken over diverse onderwerpen in relatie tot e-procurement. Zoals wat je tegenkomt onderweg in een implementatie en waar de verschillende landen staan als het gaat om dit onderwerp.

Ja maar, als… dan?

Met de verdere ontwikkeling van aanbesteden neemt ook de kennis van aanbesteden toe aan de vragende kant van de organisatie. Maar dat heeft vaak tot gevolg dat niet alleen de inkoper maar ook de projectleider of andere verantwoordelijke gaat meedenken in het aanbestedingsproces. En die hebben regelmatig een ‘ja maar, als..dan’ vraag. Dat is hartstikke goed maar het valt mij op dat de vragen voortkomen uit risico denken vanuit mogelijke uitzonderingen en in mindere mate betrekking hebben op de inhoud, de vraagspecificatie. Naar mijn mening is dat een zorgelijke ontwikkeling.

Een nog betere inkoper

Ik heb al eerder columns geschreven over de ontwikkeling van inkooporganisatie. Zo aan het begin van een nieuw jaar wil ik daar als eerste weer eens bij stilstaan. Dit keer niet vanuit de organisatiekant maar vanuit de mens kant. Want, wat maakt een inkoper een nog betere inkoper? Daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Want dienstverlening, of je het nou inkoopt, ingehuurd wordt of dat je op de loonlijst staat, wordt subjectief beleefd door de omgeving. Het is heel lastig om harde criteria los te laten op de kwaliteit van een mens en de dingen die hij of zij doet elke dag.

EUA Eenheidsworst

Langzamerhand krijg ik het idee dat er een tendens is ontstaan om alle EU aanbestedingen (EUAs) te generaliseren en standaardiseren met als doel: tijd- en kostenbesparing. Met als gevolg dat er te makkelijk voorbij wordt gegaan aan de diversiteit van de opdrachten en de mate van impact op de organisatie. Je zou bijna gaan denken dat aanbesteden steeds meer wordt gezien als de afhandeling van een standaard administratieve procedure, ongeacht de aard van de opdracht.

Aanbesteden is geen procedure maar een proces!

Alle aandacht die de media besteed aan het fenomeen Europees aanbestedingen juich ik van harte toe. Het is niet eens dat het bijna altijd negatief is hoe er over aanbesteden wordt geschreven. Het is juist belangrijk dat er over geschreven wordt. De hogesnelheidstrein Fyra was de aanleiding dat alle media vol stonden met berichtgeving over een aantal grote aanbestedingen. In een van deze artikelen werd ook het ontstaan van aanbestedingen toegelicht.

De inkoop Order of Merit

Naast mijn passie en plezier voor het inkoopvak heb ik een hobby die ik met veel plezier uitoefen en dat is golfen. Zo kwam het dat ik vorige week mijn golfclubs winterklaar aan het maken was en terwijl ik daar mee bezig was, dwaalden mijn gedachten af naar de Order of Merit. Voor de niet golfers onder ons, de Order of Merit is de ranglijst waar bijgehouden wordt wat professionele golfspelers op basis van hun prestaties op de golfbaan verdienen aan prijzengeld.

De klant centraal

De titel van deze column zal in heel veel commerciële organisaties aan de muur hangen of op een andere wijze continue onder de aandacht worden gebracht van de medewerkers. Want, zonder klanten geen omzet, geen inkomsten, geen salarissen, en tenslotte bestaat de organisatie niet meer. Een commerciële organisatie in een competitieve markt kan het zich niet veroorloven om zich te gedragen als een monopolist .

Samenwerking in het kwadraat

In mijn laatste column stond de klant centraal en de rol van inkooporganisaties om die klant te behouden. Inkoop zal zich in een steeds dienstverlenende rol moeten inspannen om de wensen van de klant op een goede manier in te vullen. Maar hoe ziet het nu met de ontwikkeling van de vraagkant? Wat is de inspanning die zij moet leveren om te komen tot een maximale inzet van de inkooporganisatie om doelstellingen te realiseren.

Onder de vraagkant versta ik alle budgetverantwoordelijke onderdelen binnen een organisatie die een inkoopbehoefte hebben.

De klant centraal

De titel van deze column zal in heel veel commerciële organisaties aan de muur hangen of op een andere wijze continue onder de aandacht worden gebracht van de medewerkers. Want, zonder klanten geen omzet, geen inkomsten, geen salarissen, en tenslotte bestaat de organisatie niet meer. Een commerciële organisatie in een competitieve markt kan het zich niet veroorloven om zich te gedragen als een monopolist .

Pagina's