Referenties

Opdrachtgevers

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Servicepunt71
  • Logius
  • DOWR
  • Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
  • GVB Amsterdam
  • NEVI

Opdrachten

  • Begeleiding van Europese aanbestedingen
  • Inkoop van IT, Diensten, Facilitair
  • Contractmanagement
  • Inkoop projectleider
  • Standaardisatie van inkoopdocumenten en werkinstructies
  • Implementatie van inkooptooling (e-procurement)